Julova dolina sa nachádza 15km od mesta Lučenec, pred obcou Pleš. V doline bývajú celkom 4 rodiny. Jednou z nich sme my. A v podstate sme tu všetci ako jedna rodina. Prastarí rodičia sa prisťahovali do tejto dolinky okolo r. 1920 z Látok. Venovali sa pestovaniu poľnohospodárskych plodín a chovu prevažne hovädzieho dobytka. 
Koníky chováme od r. 2013, spočiatku pre vlastné potešenie, neskôr sme sa o túto radosť začali deliť aj s Vami. V sekcii Ľudia uvidíte kto sme my. Naše zvieratká spoznáte v sekciách Kone a Ostatné zvieratá.